Aneta Zdybel
Koordynator ds. Międzynarodowych

Aneta Zdybel

1999 dyplom magistra politologii i nauk społecznych, specjalność socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim, 2001 studia podyplomowe z prawa administracyjnego i samorządowego na Uniwersytecie Szczecińskim, 2005 studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie, 2013 studia podyplomowe w zakresie psychologii zarządzania „Akademia Euroliderek” Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis Uniwersity z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki. 2018 absolwentka studiów podyplomowych nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.

Od 2018 roku Radna Rady Miasta Świnoujście z Komitetu wyborczego Wybieram Świnoujście. Przewodniczy Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Obecna w przestrzeni działalności społecznej i kulturowej na rzecz integracji kobiet – była przewodnicząca Polsko Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania. Członkini Stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód. Przewodniczy zespołowi działającemu na polu kultury, spraw społecznych, polityki czy ekonomii zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), którego celem jest prowadzenie dialogu międzykulturowego w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i transgranicznych.

Zainteresowania dobra książka, przyjemna muzyka, poznawanie różnorodności kultur społecznych, politycznych i gospodarczych.