Sylwia Marszałek

Sylwia Marszałek

Obecna kadencja Rady Miasta Świnoujście trwać będzie pięć lat, przede mną wiele nauki i ciężkiej pracy. Jako świnoujska radna chcę zająć się sprawami ważnymi nie tylko dla miasta jako aglomeracji, ale przede wszystkim tymi, które uważam za ważne dla jej mieszkańców. Zamierzam wspierać plan przebudowy budynku socjalnego na Warszowie oraz zwiększenia zasobów lokalowych miasta, bo budownictwo mieszkaniowe jest dla wielu bardzo ważną sprawą, dlatego uważam ją za jedną z priorytetowych obok szkolnictwa i kultury. Chcę uczestniczyć w realizacji programu związanego z rozmieszczeniem w całym mieście czujników pomiaru jakości powietrza. Będę zabiegać o wdrożenie planu wymiany nieekologicznego ogrzewania we wszystkich lokalach stanowiących własność gminy. Zamierzam współpracować z każdym, komu zależy – tak jak mi – na budowie w mieście grzebowiska dla zwierząt. Ze względu na moje społeczne zaangażowanie, chciałabym zająć się tematami z tego zakresu. Zależy mi również na zbudowaniu odpowiedniego systemu komunikacyjnego w mieście, który ułatwi poruszanie się po nim wszystkim mieszkańcom. Będę uczestniczyć we wszystkich pracach dotyczących Osiedla Warszów, którego jestem mieszkanką. Sylwia Marszałek

Pracuje w komisjach:
  • Komisja Gospodarki i Budżetu - Wiceprzewodnicząca

  • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

  • Komisja Gospodarki Morskiej - Wiceprzewodnicząca