Interpelacja w sprawie dziennego domu pobytu na Prawobrzeżu

Treść interpelacji

Panie Prezydencie, interpelujemy w sprawie dziennego domu pobytu dla seniorów na Prawobrzeżu, a dokładniej w sprawie jego braku. Na stronie ukazał się konkurs o prowadzenie takiej placówki na dok 2021, i z przykrością stwierdziliśmy, iż prawobrzeże takim konkursem nie jest objęte. Aby być dokładnym chodzi o prowadzenie takiej placówki wyłącznie na lewobrzeżu, gdzie w latach poprzednich takie placówki były dwie, jedna większa na lewobrzeżu i mniejsza na prawobrzeżu. W roku 2020 podjęto decyzje o utworzeniu jednego takiego miejsca na lewobrzeżu wyłącznie. Uważamy jednak, że jest to znacząco krzywdzące dla seniorów z całego prawobrzeża dla których dostanie się do centrum często jest niemożliwe, ze względu na ich zdrowie i kondycję. Wnioskujemy zatem o unieważnienie tego konkursu i rozpisanie nowego z prowadzenie placówki w dwóch miejscach w naszym mieście. Sytuacja z Covid-19 w skutek czego domy takiego pobytu nie funkcjonują w tym roku w pełnym zakresie a w większości są zamknięte, znacznie obniża koszty ich prowadzenia a niewykorzystane pieniądze można dołożyć do konkursu na rok tak, żeby zapewnić równe traktowanie seniorom z lewobrzeża i prawobrzeża. Żywimy głęboką nadzieję, że Pan Prezydent się nad tym problemem pochyli i spowoduje przywrócenie takiej placówki na prawobrzeżu.  

Treść odpowiedzi

Uprzejmie informuję, że w roku 2021 planuje się uruchomienie na prawobrzeżu Świnoujścia Klubu Seniora, w którym uczestnictwo jest nieodpłatne, a działalność jest mniej sformalizowana od działalności dziennych domów pomocy - brak konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez MOPR w celu wydania decyzji uprawniającej do korzystania z usług opiekuńczych w dziennym domu pobytu.