Interpelacja w sprawie dzierżawy za teren dla niepełnosprawnych

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust.4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) składam interpelacje/zapytanie w sprawie opiat za dzierżawę na teren dla niepełnosprawnych.

W odniesieniu do Pana Rozporządzenia nr 549/2019 z dnia 10 września 2019r.w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, oraz minimalnych stawek czynszu za najem nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście, zwracamy się z interpelacją w sprawie podwyżki ujętej w § 1, pkt.7 a) w którym podniesiono stawkę czynszu za 1m2 wydzierżawionego osobom niepełnosprawnym na schody, dojścia i dojazdy, wiaty i balkony z kwoty 0,76 zł., do 3 z1 netto.

Sprawę sygnalizował nam członek naszego Stowarzyszenia Piotr Błaszyk, który jest mocno zaangażowany w prace na rzecz niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne to szczególna grupa w naszym społeczeństwie, która powinna być objęta specjalną ochroną w największym możliwym wymiarze. Podniesienie w takiej skali stawek najmu za nieruchomości miejskie umożliwiające normalne egzystowanie osobom chociażby na wózkach inwalidzkich, naszym zdaniem nie ulatwia naszym niepełnosprawnym mieszkańcom życia. Mając na uwadze, że dzierżawione od miasta nieruchomości dla tych osób stanowią czasami jedyną możliwość na dostanie się do domu (podjazd, winda) zwracamy się do Pana o obniżenie czynszu dla niepełnosprawnych do 1 z1 netto/m2. Nadmienić pragniemy, iż sytuacja dotyczy dosłownie kilku takich umów i w związku z tym koszty nie są wielkie.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na Państwa pisemną interpelację złożoną dnia 11.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntu na rzecz osób niepełnosprawnych uprzejmie informuję, iż w myśl § 9 Zarządzenia Nr 549/2019 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 10 września 2019r. (ze zmianami) zostanie przygotowane odrębne zarządzenie regulujące wysokość czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu na rzecz osób niepełnosprawnych. Stawka czynszu z tytułu dzierżawy ustalona zostanie w wysokości 1 zł netto za 1m2 miesięcznie.