Interpelacja w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej po usprawnieniu komunikacji pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu

Treść interpelacji

Członkowie Stowarzyszenia Grupa Morska - Cała Naprzód Justyna Duczmańska oraz Krystian Kośmider za pośrednictwem radnych zadają pytanie: Na jakim etapie jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, po zakończeniu budowy tunelu pod Świną. Nie ma wątpliwości, że po wybudowaniu tunelu pod Świną, nastąpi wiele zmian na komunikacyjnej mapie miasta. Uważamy, że koncepcja funkcjonowania komunikacji miejskiej powinna zostać przygotowana dużo wcześniej i skonsultowana z mieszkańcami miasta Świnoujścia. Otrzymujemy liczne zapytania od mieszkańców odnośnie planowanych tras autobusów, częstotliwości ich kursowania oraz planowanych rozwiązań w sprawie przewozu jednośladów komunikacją miejską. W związku z powyższym zwracamy się o: - przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w powyższym temacie, - bieżące informowanie opinii publicznej o planach dotyczących komunikacji autobusowej pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, - uwzględnienie postulatu mieszkańców dotyczącego przystosowania autobusów do przewozu większej ilości rowerów, na przykład poprzez zakup specjalistycznych przyczep lub stojaków na rowery. Przykładowe rozwiązania przedstawiamy na zdjęciach poniżej.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 5.02.2021 r. uprzejmie informuję, że trwają uzgodnienia pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta Świnoujście i „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu, w tym analiza możliwych wariantów obsługi komunikacją miejską miasta Świnoujście po wybudowaniu tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, w celu wypracowania najkorzystniejszego dla mieszkańców rozwiązania. Przy analizach tych uwzględniane są kolejne realizowane przez Miasto Świnoujście inwestycje transportowe, w tym zintegrowany węzeł przesiadkowy, w rejonie którego znajdą się dworzec autobusowy oraz kolejowa stacja pasażerska, przeprawa promowa, parking samochodowy i infrastruktura rowerowa. Ważnym aspektem analiz jest konieczność zapewnienia możliwości przemieszczania się pomiędzy wyspami Uznam i Wolin niezmotoryzowanym mieszkańcom i turystom, także rowerzystom. Trwają ustalenia dla określenia szczegółów funkcjonowania przeprawy promowej Świnoujście-Warszów po wybudowaniu tunelu i wypracowania szczegółowych propozycji rozwiązań w zakresie obsługi miasta Świnoujście komunikacją miejską autobusową