Interpelacja w sprawie Organizacji szczepień przeciw Covid-19

Treść interpelacji

Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się w trybie interpelacji z prośbą o udzielenie informacji w sprawie organizacji szczepień przeciw Covid-19 w naszym mieście. Jak wiemy z ogólnodostępnych informacji rozpocznie się niebawem szczepienie kolejnych grup społecznych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Jeszcze w obecnym kwartale z możliwości szczepienia będą mogli skorzystać seniorzy, mundurowi i nauczyciele. Nurtuje nas kwestia udziału samorządu Świnoujskiego w ramach ww. programu szczepień w naszym mieście. Czy Urząd Miasta Świnoujście z Panem Prezydentem na czele jest informowany o szczegółach tego przedsięwzięcia przez stronę rządową oraz czy macie Państwo wpływ na to gdzie będą znajdowały się punkty szczepień? Nasze pytania podyktowane są troską o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zwracają się do nas m.in. z tymi pytaniami. Uważamy, że najbezpieczniejszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem, szczególnie dla seniorów, byłoby wyznaczenie punktów szczepień zarówno po lewej, jak i prawej stronie miasta. Oczywistym jest fakt, że po lewej stronie miasta znajduje się szpital oraz przychodnia, a więc doskonałe miejsca do prowadzenia takich działań. Niemniej zarówno w Warszowie, jak i Przytorze też są przychodnie, gdzie takie szczepienia z powodzeniem można zorganizować. Chcielibyśmy jednocześnie poprosić o przeanalizowanie utworzenia przez spółkę miejską jaką jest Szpital mobilnych punktów szczepień na prawobrzeżu w porozumieniu z przychodniami lub przy wykorzystaniu pomieszczeń należących do miasta np. domu kultury. Wyznaczenie punktów szczepień po obu stronach miasta znacząco wpłynęłoby na poziom bezpieczeństwa i komfortu szczególnie dla najstarszych mieszkańców. Będziemy wdzięczni za udzielenie informacji, na które przede wszystkim czekają nasi mieszkańcy.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację Radnych Rady Miasta Pani Sylwii Marszałek i Pana Sławomira Nowickiego odnośnie organizacji szczepień przeciwko COVID-19 informuję: 1. Narodowy Program Szczepień został opracowany i wdrożony na szczeblu państwowym, a jednym z elementów programu jest realizacja szczepień przez podmioty wyłonione na podstawie konkursów ogłoszonych przez NFZ wszystkich oddziałów. 2. NFZ Oddział Zachodniopomorski ogłosił konkurs w dniu 18.12.2020r. kierowany do podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych) i innych podmiotów medycznych celem wyłonienia wykonawców szczepień populacyjnych. 3. Do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 zgłosiły się trzy podmioty medyczne na terenie Świnoujścia: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uzdrowisko Świnoujście i Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. 4. Organizacja, zamawianie szczepionek, rejestracja, warunki dostawy i przechowania preparatu, forma podania, odnotowanie e-skierowania, kwalifikacja do szczepienia, szczepienie, seria i numer preparatu jest ściśle określona przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Tworzenie odstępstw nie leży w gestii samorządu lub jednostki ochrony zdrowia zakwalifikowanej do realizacji w programie. Jednym z elementów realizacji szczepień jest dysponowanie mobilnym punktem wyjazdowym dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub chorych przewlekle przykutych do łóżek. 5. W ramach porozumienia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wypracowane zostały ustalenia organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 6. Niestety nie przewiduje się poza ustaloną organizacją na szczeblu centralnym i wojewódzkim tworzenia punktów, szczególnie w podmiotach i miejscach takich, które mogły przystąpić do konkursu i realizować program szczepień dla pacjentów objętych w ramach ochrony zdrowia podstawową opieką zdrowotną. 7. Dostępność dla wszystkich mieszkańców na chwilą obecną jest zapewniona. Tworzenie mobilnych (objazdowych punktów szczepień) nie jest przewidziana. Jednym z najistotniejszych celów w tym procesie jest oprócz uzyskania odporności populacyjnej realizacja tego zadania w sposób bezpieczny dla pacjenta. Szczepionka jest podawana po raz pierwszy stąd mimo dopuszczenia do obrotu trzeba pamiętać, że reakcja organizmu człowieka może być różna a dostępne środki medyczne, w tym ilość personelu medycznego oraz aparatury medycznej muszą być adekwatne do ryzyka. Należy również pamiętać, że szpital jako jedyna jednostka ochrony zdrowia świadcząca usługi hospitalizacji pacjentów jest powołana do realizacji dużo większej ilości i rodzaju zadań gdzie inne podmioty nie są w stanie lokalnie przejąć . Tym samym nie jest właściwym nakładanie dodatkowych zadań na szpital niż te, które sam podjął w oparciu o analizę możliwości, bowiem może to rzutować na bezpieczeństwo realizacji tych zadań do których jest ustawowo zobowiązany. Zapewniam Państwa Radnych, że wszystkie nasze starania skierowane są na jak najsprawniejsze przeprowadzenie Narodowego Programu Szczepień.