Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Treść interpelacji

Członek stowarzyszenia Krzysztof Milewski zwrócił uwagę, że istniejące kontrapasy rowerowe w godzinach wieczornych mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg w szczególności dla gości naszego miasta z uwagi na słabo widoczne oznakowanie poziome oddzielające pasy ruchu na jezdni, w szczególności na ul. Chrobrego. Wobec powyższego zasadnym wydaje się instalacja punktowych elementów odblaskowych tzw „kocich oczu”, które umieszczone na nawierzchni jezdni są również znakami poziomymi. Przy włączonych światłach, w wyraźny sposób wytyczają one pasy ruchu, ułatwiając bezpieczne poruszanie się pojazdem.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 03.02.2021 r. uprzejmie informuję, że sprawa zastosowania punktowych elementów odblaskowych barwy białej jako uzupełnienia znaków poziomych podłużnych wyznaczających kontrapasy rowerowe zostanie przeanalizowana, w tym pod kątem kosztów związanych z ich montażem. Po dokonaniu analizy zostanie podjęta decyzja odnośnie ich ewentualnego montażu.