Interpelacja w sprawie skorzystania ze środków zewnętrznych

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust.4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) składam interpelacje/zapytanie w sprawie przystąpienia do programu Funduszu Małych Projektów Interreg VA — COVID-19.

Jak informuje strona https://pomerania.home.p1/: Od dnia 07.05.2020 rusza nabór specjalny COVID-19. Euroregion Pomerania przeznacza na projekty 2 mln Euro, podnosząc jednocześnie wartość całkowitą projektu z 30 do 50 tys. Euro. Dofinansowanie unijne wynosi 85% + w ramach dostępności środków w budżecie państwa dodatkowe 5% (całość to refundacja poniesionych kosztów tak jak ma to miejsce w F1VLP). Decyzja o przyznanej dotacji zapadnie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku. Nowością jest tez sposób rozliczania projektów — będzie to forma uproszczona — kwota ryczałtowa. To omacza maksymalne skrócenie czasu rozliczenia projektu i zwrotu poniesionych przez beneficjenta środków.

Jakiego rodzaju mogą być to projekty? Samorządy, szpitale czy domy pomocy społecznej mogą np. zakupić środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji), potrzebny sprzęt czy testy. Szkoły, domy dziecka czy instytucje kultury mogą przeznaczyć dofinansowanie na urządzenia i oprogramowanie do komunikacji on-line i zdalnej nauki. Ośrodki sportu — na aktywności w sieci. "Tradycyjne" spotkanie uczestników jest możliwe, o ile pozwolą na to przepisy epidemiczne w obu krajach.

Uważamy, że w sytuacji gdzie powrót do żłobków czy przedszkoli jest juz tuz za progiem, a jak wiemy budżet miasta został mocno obciążony wydatkami na edukację taka dotacja pomogłaby sfinansować chociażby zakup środków ochrony osobistej, dezynfelctantów, kombinezonów, itp. lub sfinansować usługi dezynfekcji całych pomieszczeń w celu przygotowania naszych placówek do działania. Nasi zachodni Partnerzy również otwierają juz placówki dla najmłodszych więc może to być odpowiedni impuls na zdobycie tych środków.

Treść odpowiedzi

Szanowni Państwo Radni,

odpowiadając na interpelację z dnia 11.05.2020 dot. przystąpienia do programu Funduszu Małych Projektów Interreg VA- COVID 19, informuję, że jednostki miejskie otrzymały informację dotyczącą możliwości pozyskania środków. Obecnie, w ramach wskazanego przez Państwa naboru, są przygotowywane wnioski o dofinansowanie w zakresie: edukacji, promocji turystycznej oraz medycyny.