Interpelacja w sprawie wprowadzenia „Karty Mieszkańca”

Treść interpelacji

Szanowny Panie Prezydencie zwracamy się do Pana z interpelacją dotycząca karty mieszkańca. Na wstępie cieszymy się, że sam projekt karty znalazł uznanie wśród wszystkich radnych jak i władz miasta. Ze względu na pandemie prace przy karcie zostały chwilowo wstrzymane, uważamy jednak, że nadszedł już czas aby wrócić do prac na tym projektem. Zapewne wkrótce ruszy strefa parkowania, podczas sesji w tej sprawie zgłosiliśmy pomysł aby dla mieszkańca który będzie uprawniony do zniżek uruchomić dodatkowo kartę wymuszając rotacje parkowania z uwzględnieniem pół godzinnego postoju za darmo tylko raz na dzień w danej strefie. Jak zauważamy karty mieszkańca dotyczące stref płatnego parkowania z powodzeniem są wprowadzone w takich miastach jak np. Kołobrzeg. W najbliższym okresie taka opcja zostanie uruchomiona również w sąsiednich Międzyzdrojach. Przypatrujemy się takim programom w innych miastach i podając dla przykładu Stargard i jego program kary mieszkańca widać, że gmina nie czeka tylko na przedsiębiorców ale również sama wychodzi z inicjatywą aby mieszkańcy rozliczali swój podatek w tamtejszym urzędzie skarbowym i oferuje zniżki oraz przywileje w podległych mu jednostkach takich jak komunikacja autobusowa, ośrodek sportu, muzea czy potwierdzenie pierwszeństwa w żłobkach czy przedszkolach dla posiadaczy karty mieszkańca. Uważamy, że przy zastosowaniu systemu ulg czy tez przywilejów świnoujski samorząd mógłby dołączyć do projektu w szerszym stopniu poprzez uchwalenie cenników lekko wyższych dla odwiedzających nasze miasto i o ta kwotę niższych dla mieszkańców posiadaczy karty. Takie rozwiązanie można by zastosować chociażby w Ośrodku Sportu np. na marinach, na basenie, czy w świnoujskim muzeum lub Miejskim Domu Kultury gdzie posiadacze karty maja pierwszeństwo do uczestniczenia w zajęciach. Sytuacja świnoujskich przedsiębiorców jest obecnie bardzo trudna i rozumiemy, że część z nich którzy już wcześniej złożyli akces do wzięcia udziału w tym programie może nie być już zainteresowana ze względu na swoja sytuacje finansową. Żywimy nadzieję, że zaproponowane przez nas ułatwienia dla mieszkańców naszego miasta znajdą zainteresowanie u Pana Prezydenta. W załączeniu przesyłamy też informacje jak wygląda program karty mieszkańca w Stargardzie oraz informacje ze świnoujskiego portalu o karcie w Międzyzdrojach.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację z dnia 13 styczna 2021 roku w sprawie Karty Mieszkańca informuję, że zgodnie z informacją przekazaną Radnym podczas komisji i sesji Rady Miasta, ze względu na trudny okres pandemii i jej skutki dla lokalnych przedsiębiorstw i gminy, w pierwszej połowie 2021 roku projekt Karty Mieszkańca będzie wstrzymany. Jednocześnie chciałbym podziękować, za przekazane pomysły i sugestie dotyczące funkcjonowania Karty Mieszkańca w innych miastach regionu. Zostaną one przekazane do wiadomości zespołu pracującego nad projektem, po wznowieniu prac