Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu po byłym postoju dorożek

Treść interpelacji

Członek stowarzyszenia Krzysztof Milewski zwrócił uwagę, na zaniedbany teren po byłym postoju dorożek przy przystanku kolejki UBB. Zakończona w zeszłym roku modernizacja ul. Wojska Polskiego spowodowała, że na przedmiotowy teren nie ma obecnie wjazdu jednak pozostały na nim elementy starego chodnika i utwardzenie terenu z płyt ,jumbo” które w chwili obecnej w tym miejscu są po prostu zbędne. Wobec powyższego zwracamy się o rozebranie betonowych pozostałości infrastruktury i wykorzystanie tego terenu na nasadzenie nowych drzew. Podobna sytuacja występuje na terenie po postoju dorożek bezpośrednio przy granicy pomiędzy nową ścieżką rowerową a torami kolejki UBB gdzie pozostała utwardzona nawierzchnia z płyt betonowych, które również wskazane jest usunąć i wykorzystać to miejsce na nowe nasadzenia. Ponadto należy zauważyć, że ww. tereny to pierwsze co widzą goście przyjeżdżający do Naszego miasta

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelacje w przedmiotowej sprawie, uprzejmie dziękuję za przekazane uwagi oraz informuję że tereny zostały ujęte w planach do zagospodarowania z możliwością nasadzeń ciekawej zieleni w tym drzew.