Interpelacja w sprawie Zakładu Opieki Długoterminowej Fregata

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi