Interpelacja w sprawie zapewnienia internatów dla uczniów spoza Świnoujścia

Treść interpelacji

Zwrócono się do nas z istniejącym w Naszym mieście problemem w postaci braku miejsc w internatach dla  uczniów spoza miasta chcących uczyć się w naszych szkołach. Świnoujskie placówki edukacyjne są interesującą opcją dla młodzieży z 44 wysp a nawet z dalszych lokalizacji naszego województwa. Niestety w Świnoujściu po rozbiórce internatu znajdującego się przy ul. Niedziałkowskiego funkcjonuje wyłącznie internat przy Zespole Szkół Morskich co jest dalece niewystarczające zważywszy na szeroką ofertę edukacyjna placówek w mieście. Przyciągnięcie młodych ludzi chętnych do nauki jest w interesie Świnoujścia, gdyż część z tych osób pozostanie po jej ukończeniu w Naszym mieście co jest niezbędne dla rynku pracy oraz szerzej w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Zapewnienie im miejsca zamieszkania w trakcie nauki będzie dodatkową zachętą do wyboru Świnoujścia co w związku z zasadą że „pieniądz idzie za uczniem” spowoduje również zwiększenie subwencji oświatowej dla miasta. W związku z powyższym zwracamy się o rozważenie zorganizowania internatu na terenie miasta

Treść odpowiedzi