Poprawy infrastruktury (ławki na ul. Uzdrowiskowej)

Treść interpelacji

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi mieszkańców zwracamy się o montaż ławek przy chodniku wzdłuż ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Zdrojowej do popularnej „patelni”. Przedmiotowy odcinek ulicy mierzy ok 600 metrów i jest chętnie wybierany jako trasa spacerowa prowadząca zarówno do „Wiatraka” jak i parku lub fortów niestety nie zostały tu zainstalowane zarówno ławki, które z pewnością podniosły by atrakcyjność tej trasy spacerowej, jak i kosze na śmieci.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację w przedmiotowej sprawie, informuję, że Gmina uwzględni w budżecie na 2022 r. ustawienie kilku ławek wzdłuż trasy ciągu pieszego biegnącego od ul. Zdrojowej do parkingu na końcu ul. Uzdrowiskowej