Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

Treść interpelacji

Szanowny Panie Prezydencie, W związku z pytaniami od mieszkańców wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie dotyczące remontu ulicy  Grunwaldzkiej. Remont ten według źródeł miasta powinien zakończyć się w roku 2022, mamy już wrzesień a końca prac nie widać. Prosimy o udzielenie odpowiedzi jaka jest różnica czasowa pomiędzy w pierwotnym harmonogramem realizacji prac i ostatnią aktualną wersją harmonogramu robot? Na jaką kwotę zostały lub są prowadzone roboty dodatkowe na tym projekcie i czego dotyczyły? Jaka jest wysokość roszczeń wykonawcy, zatwierdzonych, oraz niezatwierdzonych związanych z robotami dodatkowymi? Czy wykonawca po złożeniu tymczasowej organizacji ruchu i skierowaniu go na boczne osiedlowe ulice jest zobowiązany do napraw ewentualnie powstałych uszkodzeń z powodu natężonego ruchu na drogach osiedlowych? Czy jest powołany zespół który monitoruje stany dróg używanych jako objazdy na potrzeby projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej

Treść odpowiedzi

Z odpowiedzi możemy dowiedzieć się między innymi, że remont zakończy się 18.11.2022.