Przebudowy ul. 1 Maja

Treść interpelacji

Zwracamy się do Pana w sprawie ulic na wyspie Karsibór, zgłosił nam mieszkaniec wyspy Przemysław Witkowski o sytuacjach niepokojących w związku z przebudową ulicy 1-go Maja. Drogi boczne osiedlowe są notorycznie używane przez praktycznie wszystkich wykonawców jako objazdy do bazy lub placu budowy są to samochody ciężarowe, oraz ciężki sprzęt, drogi te zostały oddane do użytku niespełna 2 lata temu i rozjeżdżanie ich przez ciężki sprzęt jest niezrozumiałe i nie do zaakceptowania. Pojazdy te, też często zajmują boczne uliczki które stanowią dojazdy do posesji. Ulice te są dość wąskie i od wiosny pobocza nie są skoszone, piesi uczestnicy ruchu nie maja więc nawet możliwości usunięcia się na bok gdy ciężki sprzęt zajmie cały pas ruchu na tych uliczkach. Za kościołem, który jest perełką Świnoujścia, stanowi zabytek oraz znajduje się na obszarze terenu Natura 2000 powstał plac składowy na którym pojawiła się kruszarka do betonu w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, pracując powoduje bardzo duże zapylenie, co zdaniem mieszkańców jest bardzo uciążliwe. W związku z powyższym interpelujemy o pilne zajęcie się sprawą, skoszenie poboczy oraz ustalenie z wykonawcą sposobu dojazdu do terenu budowy oraz niezajmowania bocznych uliczek sprzętem budowlanym i ciężkimi pojazdami. Osobno prosimy o wyjaśnienie kwestii ustawienia kruszarki do betonu w obszarze Natura 2000 w bliskości domów jednorodzinnych powodującej emisję pyłów do środowiska

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 28.06.2021 r. informuję, że wykonawca przebudowy ul. 1 Maja firma MET-INSTAL Sp. z o.o. przystąpił do przebudowy kolejnego odcinka ulicy. W związku z powyższym biuro budowy oraz plac składowy materiałów budowlanych zostaną przeniesione w pobliże skrzyżowania ulic Mostowej / 1 Maja, przez co zostanie ograniczony ruch pojazdów i maszyn budowlanych po ulicach Karsiborza. Składowisko przekruszonego betonu pozostanie w dotychczasowym miejscu za kościołem. Materiał ten zostanie wykorzystany do wykonania podbudowy chodników i drogi rowerowej. Nowe elementy betonowe do przekruszenia będą składowane na nowym placu składowym. Pobocza dróg zostaną skoszone przez wykonawcę w terminie do 14.07.2021 r. Przebudowa głównej ulicy w Karsiborze wiąże się z czasowymi utrudnieniami dla mieszkańców. Roboty postępują, zajmowane są kolejne odcinki drogi. Proszę o wyrozumiałość i mam nadzieję, że po ukończonej przebudowie mieszkańcy i ich goście będą się mogli cieszyć z wprowadzonych zmian.