Realizacja zgłoszonych interpelacji

Treść interpelacji

W związku ze zgłoszonymi przez nas interpelacjami zwracamy się o przekazanie informacji w przedmiocie postępu ich realizacji

  • W listopadzie 2021r. składaliśmy interpelację w przedmiocie wyznaczenie zastępczych przystanków komunikacji miejskiej na ul. Nowokarsiborskiej w związku z prowadzonym remontem ul Grunwaldzkiej jednak mimo pozytywnej odpowiedzi i pilności sprawy nie podjęto dalszych działań i nie wyznaczono dodatkowych przystanków.
  • W marcu 2021 składaliśmy interpelację w przedmiocie zagospodarowania terenów po byłych postojach dorożek przy ul. Wojska Polskiego na którą otrzymaliśmy pozytywną odpowiedz, że prace te zostaną zrealizowane, do dnia dzisiejszego w/w prace zostały wykonane jedynie na terenie znajdującym się bezpośrednio przy przystanku UBB natomiast  teren po postoju dorożek znajdujący się przy granicy w dalszym ciągu pokryty jest mozaiką różnych nawierzchni betonowych (polbruk, płyty drogowe itp.) które już do niczego nie są potrzebne. Równocześnie zwracamy się o informację czy już na wiosnę zostaną wykonane nowe nasadzenia na tych terenach.

Treść odpowiedzi