Remont ul. Grunwaldzkiej – wyznaczenie zastępczych przystanków komunikacji miejskiej

Treść interpelacji

W związku z sygnałami mieszkańców informujących, że z powodu remontu ulicy Grunwaldzkiej został wyłączony z użytkowania przystanek przy Biedronce - Grunwaldzka /Nowokarsiborska bez wyznaczania przystanku zastępczego zwracamy się o niezwłoczne wyznaczenie zastępczego przystanku na ul. Nowokarsiborskiej. Najbliższy czynny przystanek znajduje się przy szkole Logos kilkaset metrów dalej. Na ulicy Gdyńskiej w pobliży wyłączonego z użytkowania przystanku mieszka dużo osób, gdyż znajduje się tam kilka wysokich wieżowców. O ile dla młodych dojście do Logosu nie stanowi problemu, o tyle dla osób starszych to już kawałek.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację jw., która wpłynęła w dniu 30.11.2021 r., uprzejmie informuję, że wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej umieści dodatkowo tymczasowe przystanki autobusowe na ulicy Grunwaldzkiej (DK93) w pobliżu skrzyżowania ulic Grunwaldzka (DK93) - Nowokarsiborska - Grunwaldzka