Społeczno-kulturowa tożsamość mieszkańców (pamiątki po świnoujskiej stoczni)

Treść interpelacji

Jak słusznie zauważa Pan Józef Dubaniewicz członek stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód i długoletni pracownik Świnoujskiej stoczni MSR S.A. była obok PPDiUR ODRA, największym miasto twórczym przedsiębiorstwem w Świnoujściu. Było to jedyne przedsiębiorstwo o tak wysokim, wielobranżowym poziomie technicznym i technologicznym w Świnoujściu, w którym pracowało w okresie ponad 40 lat kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta, zapewniając utrzymanie swoim rodzinom. MSR to jest żywa historia miasta. W okresie działalności MSR zgromadzono wielką ilość pamiątek, dyplomów, zdjęć, pucharów i innych przedmiotów, z ponad czterdziestoletniej działalności tego przedsiębiorstwa. Duża część tych pamiątek była przechowywana w specjalnie przeznaczonych do tego celu dwóch pomieszczeniach na drugim piętrze nowoczesnego budynku biurowego SB-45, oraz w pomieszczeniu biura handlowego w budynku SB-42A. W pierwszych latach działalności MSR, na specjalnym fundamencie przed bramą stoczni została posadowiona czteropłatowa śruba okrętowa, wymontowana z parowca KOLNO, który służył w pierwszych latach jako kotłownia do ogrzewania stoczni. Śruba ta przez ponad 40 lat była symbolem MSR dla pracowników i kontrahentów. Obecnie śruba ta została wyrwana z fundamentu przed bramą stoczni i przeniesiona wgłąb stoczni, w wyniku czego płaty śruby zostały bardzo poważnie zniszczone Biorąc powyższe pod uwagę oraz znaczenie Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu w życiu miasta zwracamy się o informację: - Czy Miasto uzyskało już odpowiedź na złożony wniosek do Zarządu MSR Gryfia odnośnie przekazania śruby oraz o podanie informacji czy miasto wystąpi do dyrekcji stoczni o dokonanie na koszt Gryfii kapitalnej naprawy tego ważnego symbolu Świnoujścia? Biorąc pod uwagę fakt że śruba jako odzysk ze złomowanego parowca, nie występuje w wykazie rzeczowych środków trwałych i nie zwiększa aktywów stoczni zasadnym byłoby wystąpienie o bezpłatne przekazanie śruby, działanie to jest całkowicie uzasadnione biorąc pod uwagę wartość symboliczną i historyczną dla mieszkańców i miasta - na jakim etapie są starania o demontaż konstrukcji wsporczej z tablicą z logo stoczni i pełną nazwą Morskiej Stoczni Remontowej S.A. wykonane z wypolerowanej stali nierdzewnej, w celu ich montażu na nabrzeżu obok konstrukcji z logo i nazwą PPDiUR ODRA, zaznaczyć należy, że konstrukcja ta może być w bardzo łatwy sposób odłączona od stanowiska wartowniczego bez szkody dla samego budynku ? na jakim etapie są starania o odzyskanie pamiątek po Morskiej Stoczni Remontowej w celu ich zgromadzenia w instytucjach miejskich, jak Muzeum, Biblioteka, Dom Kultury i inne celem zachowania pamięci o MSR oraz wzbogacenia zbiorów z historii miasta, dla obecnych i przyszłych pokoleń ?

Treść odpowiedzi