Toalety publiczne i parkingi na prawobrzeżu

Treść interpelacji

Zwracam się do Pana w sprawie toalet publicznych na prawobrzeżu. Mieszkańcy zgłosili się w sprawie niedostatecznej ilości toalet przenośnych, sprawa dotyczy plaży przy kąpielisku Warszów, na chwilę obecna jest tam ustawiona tylko jedna przenośna toaleta, która po kilku, godzinach w weekend jest już pełna i korzystanie z niej w inne dni jest niemożliwe. Dodatkowo przy placu piracka przygoda również ustawiono tylko jeden pojemnik, już nawet podczas organizacji szeroko promowanych Dni Morza w mieście, której główna cześć festynowa odbywała się na Warszowie już późnym popołudniem nie można było skorzystać z jedynej publicznej toalety. Proszę o podstawienie dodatkowych toalet publicznych przy wjeździe na plażę. Jednocześnie proszę o udzielenie informacji o częstotliwość ich opróżniania oraz częstotliwość sprzątania parkingu oraz plaży. Jeśli chodzi o parking to na wniosek mieszkańców proszę o umieszczenie na regulaminie lub oznaczeniu miejsca Parkingu odpowiednią informacja iż parking jest płatny z adnotacją: nie dotyczy mieszkańców Świnoujścia

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 9 lipca 2021 r. (data wpływu do Prezydenta Miasta: 13 lipca 2021 r.) dotyczącą toalet publicznych i parkingu na prawobrzeżu informuję, że toaleta obsługująca plażowiczów jest sprzątana i myta czterokrotnie w ciągu dnia przez siedem dni w tygodniu, natomiast opróżnianie zbiornika toalety przeprowadzane jest raz w ciągu dnia przez siedem dni w tygodniu. Jakość i częstotliwość sprzątania jest na bieżąco kontrolowana. Nie ma zatem takiej możliwości, aby wypełniony przez weekend zbiornik toalety uniemożliwiał korzystanie z niej w inne dni tygodnia. Zaobserwowano, że podczas jednego z weekendów ilość osób korzystających z kąpieliska była szczególnie duża i rzeczywiście zbiornik w sobotę i w niedzielę na koniec każdego dnia był wypełniony, zdarzenie to jednak wystąpiło dotychczas jednorazowo i także w tym przypadku każdego dnia, zarówno w sobotę jak i w niedzielę, od rana do popołudnia toaleta była na bieżąco myta i sprzątana, aby była dostępna dla osób korzystających z kąpieliska. Obecnie rozważana jest możliwość postawienia obok dodatkowej toalety na okres ok. dwóch tygodni, aby w okresie, gdy turyści odwiedzają plażę najbardziej tłumnie uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji. W przypadku potwierdzenia się takiej potrzeby, dodatkowa toaleta zostanie ustawiona ok. 28 lipca br. Ponadto wyjaśniam, że parking przy ul. Ku Morzu sprzątany jest w sezonie dwa razy w tygodniu (w każdy poniedziałek i piątek). Dodatkowo za sprzątanie parkingu odpowiada podmiot wydzierżawiający parking. Natomiast Plaża Warszów sprzątana jest każdego dnia w godzinach porannych. Jednocześnie informuję, że komunikaty dotyczące bezpłatnego korzystania z parkingu przy ul. Ku Morzu, zostały zamieszczone na parkometrach oraz na regulaminie parkingu (zdjęcia w załączniku).