W sprawie budowy odcinka chodnika przy przystanku kolejki UBB

Treść interpelacji

Członek stowarzyszenia Krzysztof Milewski zwrócił uwagę, że istniejący układ chodnika i ścieżki rowerowej przy przystanku kolejki UBB na ul. 11. Listopada powoduje powstawanie niebezpiecznych sytuacji. W przedmiotowym miejscu są duże potoki podróżnych szczególnie w okresie wakacyjnym. Ludzie wychodzący z przystanku kolejki UBB zmuszeni są wejść bezpośrednio na ścieżkę rowerową by dojść do wąskiego w tym miejscu chodnika. Dodatkowo w pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, powoduje to, że przejazd rowerem jest bardzo utrudniony lub momentami niemożliwy W chwili obecnej chodnik nagle kończy się na płocie. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się jego przedłużenie, po zdemontowaniu jednego przęsła ogrodzenia, i doprowadzenie go co najmniej do chodnika prowadzącego na przystanek kolejki UBB. Takie rozwiązanie pozwoli na „rozproszenie” części pieszych na większej powierzchni bez konieczności ich tłoczenia się na wąskim odcinku istniejącego obecnie chodnika. Równocześnie to miejsce jest swoistą wizytówką Naszego miasta, które widzą przyjezdni wysiadający z pociągu i zasadnym jest by było zagospodarowane przynajmniej w minimalnym stopniu dlatego też należy zwrócić się do właściciela istniejących tam skrzynek elektrycznych o ich ujednolicenie i estetyzację lub postawienie jednej większej w miejsce istniejących pięciu. Prawdopodobnie ten teren dzierżawi UBB ale to jest również w interesie kolejki by było tam bezpieczniej a umowę dzierżawy zawsze można aneksować o te parę metrów

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych j.w. uprzejmie informuję, że podjęte zostaną działania mające na celu doprowadzenie do demontażu przęseł ogrodzenia graniczących z drogą dla rowerów na ulicy 11 Listopada w rejonie przystanku kolejki UBB oraz następnie wykonany zostanie ciąg pieszy wzdłuż drogi dla rowerów w tym rejonie.