W sprawie montażu ławki przy Stawie Młyny

Treść interpelacji

Członkowie stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód proponują podjęcie działań mających na celu montaż ławki na falochronie zachodnim w pobliżu Stawy Młyny. Falochron zachodni jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Naszego Miasta, przez cały rok  licznie odwiedzaną zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Montaż w tym miejscu w ciekawej architektonicznie formie ławki z której można podziwiać romantyczne zachody słońca lub oświadczyć się swojej „drugiej połówce” podniesie atrakcyjność  tego miejsca i z pewnością stanie się magnesem dla jeszcze większej ilości gości a zdjęcia na wszelkich portalach społecznościowych będą rozsławiać Nasze Miasto.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 26.01.2022r. uprzejmie informuję, iż falochron zachodni jest we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie. W związku z tym Gmina Miasto Świnoujście wystąpi do właściwego zarządcy terenu o wydanie zgody oraz warunków posadowienia ławki w pobliżu Stawy Młyny. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi gmina rozpatrzy możliwość realizacji tej inicjatywy.