Wsparcie dla świnoujskich pacjentów Zakładu Opieki Długoterminowej

Treść interpelacji

Zwracamy się do Pana Prezydenta w sprawie wsparcia dla naszych mieszkańców, którzy w ramach skierowania lekarskiego chcieliby skorzystać z usług Zakładu Opieki Długoterminowej. Zakład Opieki Długoterminowej w Świnoujściu funkcjonuje w oparciu o miejsca dla pacjentów ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiemy, że NFZ pokrywa tylko część opłaty, a resztę dopłaca gmina z własnego budżetu. W związku z informacjami podanymi przez rzecznika prasowego Urzędu o wysokości opłaty za pobyt komercyjny (bez dopłaty z NFZ) w kwocie 7 500,00 zł wnioskujemy, aby kwotę jaką dopłacamy z budżetu gminy do pobytów w ramach NFZ, dopłacano również do pobytów komercyjnych z zaznaczeniem, że wyłącznie dla mieszkańców Świnoujścia w ramach Karty Wyspiarza. Z uzyskanych informacji wiemy, że kwota dopłaty wynosi 3,5 tys. zł. Uważamy, że pełna opłata jest bardzo kosztowna i stanowi istotną barierę. Szczególnie, że wielu pacjentów posiada skierowania, ale wskutek limitu miejsc w ramach puli NFZ nie może się do ZOD dostać. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy byli traktowani tak samo, dlatego wnioskujemy jak na wstępie. Uważamy również, że w naszym mieście, równolegle do Zakładu Opieki Długoterminowej, powinno funkcjonować profesjonalne hospicjum. Nasi najbardziej doświadczeni i zasłużeni mieszkańcy zasługują na możliwość korzystania z takiego miejsca, podczas swojego ostatniego etapu życia

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację z dnia 8 września 2021 r. (data wpływu: 13 września 2021 r.) uprzejmie informuję, że obecnie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przebywa 35 osób na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i jedna osoba na podstawie umowy komercyjnej zawartej do końca 2021 r. Na przyjęcie do Zakładu oczekują 42 osoby, w tym 28 mieszkańców Świnoujścia. Do końca miesiąca września usługami objętych zostanie kolejnych 19 mieszkańców naszego miasta w ramach świadczeń ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Już w listopadzie natomiast 4 osoby przewidziane są do wypisu, a zatem przyjęci zostaną kolejni pacjenci. Okres oczekiwania na przyjęcie do nowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wynosić będzie około miesiąca. Zgodnie z informacją Pani Anny Szablewskiej Prezes Zarządu ZP-0 Fregata pierwszeństwo mają osoby, które są naszymi mieszkańcami i przebywają w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Pragnę zauważyć, że pobyty pełnopłatne są przede wszystkim dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania skierowania w ramach NFZ do Zakładu. Jak wskazałem wcześniej, dzięki przyjęciu dodatkowych pacjentów ponad limit NFZ i rotację podopiecznych znacznie zwiększy się możliwość objęcia wsparciem kolejnych osób. Ponadto, jak już wielokrotnie informowałem od dłuższego czasu podejmuję starania w celu zwiększenie kontraktu z NFZ o kolejne miejsca. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w nowej formule, tj. jako spółka prawa handlowego funkcjonuje zaledwie od kilku miesięcy, a dopiero od miesiąca przeniósł się do nowej siedziby, która daje możliwości zaoferowania mieszkańcom Świnoujścia dodatkowych usług. Rozszerzanie działalności komercyjnej pozwoli spółce na osiąganie dodatkowych dochodów i jej dalszy rozwój. Ponadto, uprzejmie informuję, że w Świnoujściu funkcjonuje hospicjum domowe, które obecnie obejmuje opieką hospicyjną 11 osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodziny.