Zapytanie w sprawie działki nr 6/2 przy ul. Bałtyckiej

Treść interpelacji

Na prośbę członka stowarzyszenia i mieszkańca osiedla Posejdon Krzysztofa Milewskiego zwracamy się z zapytaniem czy drzewa znajdujące się na działce nr 6/2 przy ul. Bałtyckiej tworzące swoistą aleję bukową, które zostały zinwentaryzowane (oznaczone numerami) są przeznaczone do wycinki czy zostały zinwentaryzowane w celu dokonania cięć pielęgnacyjnych. Zwracamy się również o informację w przedmiocie planowanych rozwiązań komunikacyjnych tj. w jaki sposób planowane jest zapewnienie dojazdu do działki nr 6/5 (bezpośrednio za marketem „Castorama”), na której zgodnie z doniesienia medialnymi planowana jest budowa  obiektu hotelowego czy taki dojazd planowany jest przez działkę należącą do miasta tj. 6/2 jeśli tak to na jakich zasadach i czy przeprowadzona inwentaryzacja ma z tym związek

Treść odpowiedzi