Zapytanie w sprawie funkcjonowania Żeglugi Świnoujskiej po usprawnieniu komunikacji pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) członkowie Stowarzyszenia Justyna Duczmańska i Krystian Kośmider za pośrednictwem radnych składają zapytanie odnośnie planów funkcjonowania Żeglugi Świnoujskiej po wybudowaniu tunelu pod Świną. W imieniu mieszkańców Świnoujścia prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy po wybudowaniu tunelu pod Świną miasto planuje utrzymać dotychczasową ilość promów pasażersko-samochodowych typu „BIELIK” oraz promów pasażersko-samochodowych typu „KARSIBÓR”? Jeżeli nie, proszę o informację odnośnie planów zagospodarowania promów pasażerko-samochodowych Żeglugi Świnoujskiej. 2. Czy po wybudowaniu tunelu pod Świną miasto planuje utrzymać funkcjonowanie przeprawy „Warszów” oraz przeprawy „Centrum”? 3. Czy po usprawnieniu komunikacji pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu planowane są zmiany w dotychczasowych rozkładach kursowania promów Żeglugi Świnoujskiej? 4. Czy po usprawnieniu komunikacji pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu planowane są zmiany w kadrach Żeglugi Świnoujskiej (redukcja liczby pracowników)?

Treść odpowiedzi

W nawiązaniu do złożonej interpelacji informuję, iż na tą chwilę bez zakończenia prowadzonych analiz wskazujących optymalne zabezpieczenie komunikacyjne pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, niemożliwym jest udzielenie Państwu wiarygodnej odpowiedzi na zadane pytania. Niewątpliwie na dzień dzisiejszy kształtujący się nowy model komunikacyjny pomiędzy wyspami naszego miasta opierać się będzie w głównej mierze na połączeniu tunelowym, ale nie może on prawidłowo funkcjonować bez skoordynowanych ze sobą działań w zakresie przewozów pasażerskich, poprzez m.in. Komunikację Autobusową i Żeglugę Świnoujską. Dopiero po ustaleniu tych wzajemnych zależności będę mógł zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.