Zapytanie w sprawie pamiątki po MSR

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi