Zapytanie w sprawie remontu ulic Żeglarskiej, Teligi i Beniowskiego

Treść interpelacji

Od kliku lat zgłaszamy do budżetu wnioski z prośbą o remonty ulic na lewobrzeżu w kwartale ul. Jana z Kolna/Mieszka I/Rogozińskiego/Boh. Września. Stan nawierzchni przedmiotowych ulic oraz chodników  jest niezadowalający . Usłyszeliśmy, co przyjmujemy ze zrozumieniem, że w pierwszej kolejności konieczna jest wymiana lub remont istniejących sieci w tych drogach.  W związku z powyższym prosimy o informacje na jakim etapie jest projektowanie przebudowy tych sieci, Kiedy będą one mogły być przebudowane i kiedy jest możliwy remont nawierzchni.

Treść odpowiedzi