Interpelacja w sprawie kursowania promów Bielik

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust.4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) składam interpelacje/zapytanie -3- w sprawie kursowania promów Bielik. Panie Prezydencie zwracamy się do Pana z interpelacją w sprawie kursowania promów Bielki. W związku z „odmrażaniem" gospodarki wkrótce już wszyscy mieszkańcy wysp będą mogli wrócić do pracy a część z nich już pracuje. Zauważalny jest przyrost samochodów na przeprawie Bielik. Jak zgłaszają nam sami mieszkańcy mów w różnych porach zaczynają tworzyć się kolejki. Biorąc pod uwagę fakt, na podstawie obserwacji chociażby ostatniego weekendu, iż wkrótce też zaczną do nas przyjeżdżać turyści obciążą oni przeprawę Karsibór uważamy, iż koniecznym jest w najbliższym czasie przywrócenie do funkcjonowania trzeciego promu typu Bielik. Zwracamy się zatem z interpelacją w tej sprawie i prosimy o przychylną decyzję dla mieszkańców 44 wysp korzystających z przeprawy Warszów.

Treść odpowiedzi

W nawiązaniu do złożonej interpelacji informuję, iż wznowienie kursów dodatkowego, trzeciego promu typu „Bielik" planowane jest od czerwca 2020r. Do tego czasu na przeprawie promowej „Warszów" w godzinach szczytu, czyli pomiędzy 6.00 — 7.00 oraz 15.00- 16.00, promy pływają co piętnaście minut. Żegluga Świnoujska wielokrotnie zwracała się do kierowców ze Świnoujścia, aby przed korzystaniem z przeprawy „Warszów" sprawdzali aktualny stan kolejek na obu przeprawach, np. za pośrednictwem kamer przekazujących obraz przez stronę internetową http://przeprawa.swi.pli i decydowali się także na korzystanie z przeprawy „Centrum", gdyż z powodu aktualnej sytuacji związanej z pandemią, ruch samochód spoza Świnoujścia, które przeprawiają się promami typu „Karsibór" jest dużo mniejszy, niż zwykle o tej porze roku. Dodatkowo w razie potrzeby na tej przeprawie promy kursują poza rozkładem w systemie non stop, co oznacza, że odbijają zaraz po załadunku, co znacznie skraca czas oczekiwania pojazdów w kolejce.