Co
nowego?

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wywiad z kpt. ż.w. Piotrem Bieńkowskim, p.o. Kapitana Portu Świnoujście↙️
✍️Justyna Duczmańska: Co sprawiło, że swoją drogę zawodową związał Pan z gospodarką morska?
Piotr Bieńkowski: Gdy byłem nastolatkiem moim marzeniem był pilotaż samolotów pasażerskich, umożlwiający zwiedzanie świata. Marzenie niestety nie było możliwe do zrealizowania ze względu na specjalistyczne badania lekarskie, których nie przeszedłem. Wracając ze szkoły lotniczej w Dęblinie zdecydowałem o dalszej drodze zawodowej związanej z żeglugą śródlądową. Wraz z zdobywanym doświadczeniem oraz czując ograniczenia manewrów na wodach śródlądowych zapragnąłem rozwoju, oraz wzbogacenia wykształcenia o gałęź transportu morskiego.

JD: Jakie jest Pana doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki morskiej?
PB: Od 23 lat związany jestem z gospodarką morską, głównie transportem morskim. Ostatnie 6 lat pełniłem funkcję kapitana na specjalistycznych statkach kontenerowych, mających powyżej 300m długości oraz wielkości ok 9-10 tys. TEU. Przed objęciem funkcji p.o. Kapitana Portu Świnoujście, ostatnią podróż morską jako kapitan statku odbyłem na kontenerowcu wielkości 11 tys. TEU oraz długości 347m. Porównując do portu morskiego w Świnoujściu, wejście statków możliwe jest dla jednostek o maksymalnej długości 270 m.

JD: Jakie są różnice w pełnieniu obowiązków kapitana statku od kapitana portu morskiego?
PB: Kapitan statku odpowiedzialny jest za jego bezpieczeństwo z priorytetem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Analogicznie jest w przypadku kapitana portu, odpowiada za kontrolę oraz ustalanie warunków bezpieczeństwa uprawiania żeglugi w porcie. W przekonaniu wielu ludzi kapitan portu błędnie mylony jest z właścicielem nabrzeży. Zakres naszej odpowiedzialności dotyczy obszarów wodnych, przede wszystkim ich bezpieczeństwa, porządku portowego oraz oznakowania. Kapitan portu morskiego wydaje pozwolenie na przejście statków po jego obszarach, określa warunki pogodowe, decyduje o konieczności pilotażu, asysty statków holowniczych czy też zwolnienia z konieczności ich użycia, przy wejściu jednostek do portu. Uogólniając, kapitanat portu odpowiada za przestrzeganie przepisów portowych.

JD: Za jaki obszar odpowiada Kapitanat Portu Morskiego Świnoujście? Ile podmiotów gospodarczych pełni działalność na jego obszarze?
PB: Granica portu morskiego w Świnoujściu obejmuje akwen cieśniny Świna do Basenu Barkowego (w Karsiborze) wraz z akwenami przyległymi oraz redą. Wiele podmiotów gospodarczych pełni działalność na obszarze portu morskiego Świnoujście z różnych gałęzi gospodarczych. Mówimy tutaj o działalności miasta Świnoujście, czyli żegludze miejskiej, terenach portu jachtowego oraz wielu prywatnych przedsiębiorstwach zajmujących się np. przewozami pasażerskimi czy też przeładunkiem towarów.

JD: Nawiązując do granic portu morskiego Świnoujście a dokładniej redy, która z definicji stanowi obszar znajdujący się przed wejściem do portu morskiego, czy jednostki wpływające na jej obszar również muszą uzyskać zgodę Kapitana Portu?
PB: Jednostki wpływające na redę nie potrzebują zgody Kapitanatu Portu. Pozycję kotwiczenia statku na redzie określa Służba Kontroli Ruchu Statków (Vessel Traffic Services) Świnoujście, agent statku dokonuje czynności w urzędzie celnym/ straży granicznej celem odprawienia jednostki. Kapitanat Portu dostaje informację o specyfikacji jednostki wydając zgodę na jej dalsze wejście. Na tereny portu morskiego wpływać mogą jednostki o maksymalnych parametrach 270m długości oraz 50m szerokości.

JD: Czy w przyszłości możliwa będzie obsługa jednostek o większych parametrach niż obecnie?
PB: W przypadku portu morskiego Świnoujście wejście większych jednostek niż obecnie limituje głębokość portu ( na ten moment bez możliwości jego pogłębienia), szerokość toru wodnego oraz wielkość obrotnic. W trakcie rozwoju jest akwen Basenu Atlantyckiego, w celu obsługi jednostek ro-pax. Jeden z podmiotów gospodarczych planuje również przedsięwzięcie umożliwiające przy Nab. Chemików, Hutników i Górników obsługę jednostek o długości 300m oraz szerokości 50m. Pozwoliłoby to wówczas na obsługę znacznie większych statków do przewozu ładunków masowych.

JD: Jakie możliwości rozwoju widzi Pan dla obszaru portu morskiego Świnoujście?
PB: Rozwój portu jest ważny, należy stale zwiększać jego potencjał. Każda inwestycja wzbogacająca jego możliwości będzie służyć następnym pokoleniom, w kolejnych latach. Rynek zapotrzebowania stale się zwiększa, również pod względem ilości obsługiwanych towarów. Dobrze, aby port morski Świnoujście był portem, który w rejonie polski północno-zachodniej będzie mógł obsługiwać coraz większe jednostki, z pewnością podniesie to prestiż Świnoujścia. Pamiętajmy jednak, że ograniczają nas tereny portu morskiego, który przecież się „nie rozciągnie”, tutaj potrzebne są inwestycje. Natomiast, proszę mieć na uwadze, że Urząd Morski w Szczecinie, a ja jako kapitan portu morskiego, nie mogę ingerować w inwestycję podmiotów gospodarczych, mogę wyłącznie zaopiniować je pod względem bezpieczeństwa. Moim priorytetem jest bezpieczeństwo żeglugi, czyli bezpieczne manewrowanie statków, bezpieczne oznakowanie oraz zapewnienie bezpiecznych głębokości. To wszystko musi być zabezpieczone przez administrację morską z zachowaniem zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego.
Analizując położenie geograficzne, uważam że właściwe byłoby powstanie zewnętrznego terminalu kontenerowego. Myślę, że wtedy moglibyśmy stać się portem klasy światowej.
Dużą inwestycją byłaby również poprawa żeglowności rzeki Odry, co pozwoliłoby zredukować ilość towarów przewożonych transportem drogowym do Świnoujścia. Porównywalnie, jedna barka mogłaby przewieźć towar, który dowożony jest obecnie ok trzydziestoma ciągnikami siodłowymi z naczepą, czyli potocznie zwanymi tirami.

Jest to wyłącznie moja prywatna opinia, nie poparta żadnymi ekspertyzami i konsultacjami społecznymi.

JD: Jak obecnie ocenia Pan port morski Świnoujście pod względem konkurencyjności pozostałych portów morskich w rejonie morza Bałtyckiego/Europy?
PB: Ze względu na inne warunki hydro-graficzne, które wpływają na wielkości przeładunkowe, port morski np. Gdańsk z pewnością osiąga większe wielkości przeładunkowe. Jednakże w rejonie polskiego wybrzeża jesteśmy liderem przewozów pasażerskich.
Tak jak wspomniałem, powstanie terminalu kontenerowego z pewnością znacząco zwiększyłoby pozycję portu morskiego Świnoujście na tle pozostałych portów morskich w rejonie morza Bałtyckiego oraz Europy.
Terminal kontenerowy wzmocniłby również gospodarkę, nie tylko krajową, ale również miasta Świnoujście, m. in. zachęcając naszych młodych, wykwalifikowanych świnoujścian do powrotu po studiach i osiedlania się w mieście. Pozwoliłby nam konkurować z portem morskim w Gdańsku, do którego wpływają kontenerowce o długości nawet do 400m.
Oczywiście decyzja o budowie tak dużej inwestycji jaką jest terminal kontenerowy musi być skonsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami a w szczególności z mieszkańcami dzielnic na prawobrzeżu miasta Świnoujścia.

JD: Bazując na Pana doświadczeniu zawodowym, czy spotkał się Pan również z innymi portami morskimi, które podobnie jak Świnoujście, łączą cechy portu przeładunkowego oraz kurortu uzdrowiskowego?
PB: Oczywiście, dobrym przykładem jest Barcelona, gdzie w niedużej odległości od miasta znajdują się zbiorniki z gazem obsługiwane poprzez transport morski oraz terminal przeładunkowy. Podobnie w Hamburgu gdzie terminale kontenerowe są po jednej stronie rzeki Elby a po drugiej dzielnice mieszkaniowe/willowe.
Uważam, że należy zachować balans pod względem turystyki i gospodarki. Podmioty gospodarcze pełniące działalność na terenie portu morskiego w Świnoujściu dają przecież miejsca pracy wielu specjalistom z dziedziny gospodarki morskiej i nie tylko.

🤝Dziękujemy za wywiad a Panu kapitanowi życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pełnienia obowiązków p.o. Kapitana Portu Morskiego Świnoujście.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Wywiad z kpt. ż.w. Piotrem Bieńkowskim, p.o. Kapitana Portu Świnoujście↙️
✍️Justyna Duczmańska: Co sprawiło, że swoją drogę zawodową związał Pan z gospodarką morska?
Piotr Bieńkowski: Gdy byłem nastolatkiem moim marzeniem był pilotaż samolotów pasażerskich, umożlwiający zwiedzanie świata. Marzenie niestety nie było możliwe do zrealizowania ze względu na specjalistyczne badania lekarskie, których nie przeszedłem. Wracając ze szkoły lotniczej w Dęblinie zdecydowałem o dalszej drodze zawodowej związanej z żeglugą śródlądową. Wraz z zdobywanym doświadczeniem oraz czując ograniczenia manewrów na wodach śródlądowych zapragnąłem rozwoju, oraz wzbogacenia wykształcenia o gałęź transportu morskiego.

JD: Jakie jest Pana doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki morskiej?
PB: Od 23 lat związany jestem z gospodarką morską, głównie transportem morskim.  Ostatnie 6 lat pełniłem funkcję kapitana na specjalistycznych statkach kontenerowych, mających powyżej 300m długości oraz wielkości ok 9-10 tys. TEU. Przed objęciem funkcji p.o. Kapitana Portu Świnoujście, ostatnią podróż morską jako kapitan statku odbyłem na kontenerowcu wielkości  11 tys. TEU oraz długości 347m. Porównując do portu morskiego w Świnoujściu, wejście statków możliwe jest dla jednostek o maksymalnej długości 270 m.  

JD: Jakie są różnice w pełnieniu obowiązków kapitana statku od kapitana portu morskiego?
PB: Kapitan statku odpowiedzialny jest za jego bezpieczeństwo z priorytetem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi. Analogicznie jest w przypadku kapitana portu, odpowiada za kontrolę oraz ustalanie warunków bezpieczeństwa uprawiania żeglugi w porcie. W przekonaniu wielu ludzi kapitan portu błędnie mylony jest z właścicielem nabrzeży. Zakres naszej odpowiedzialności dotyczy obszarów wodnych, przede wszystkim ich bezpieczeństwa, porządku portowego oraz oznakowania. Kapitan portu morskiego wydaje pozwolenie na przejście statków po jego obszarach, określa warunki pogodowe, decyduje o konieczności pilotażu, asysty statków holowniczych czy też zwolnienia z konieczności ich użycia, przy wejściu jednostek do portu. Uogólniając, kapitanat portu odpowiada za przestrzeganie przepisów portowych.

JD: Za jaki obszar odpowiada Kapitanat Portu Morskiego Świnoujście? Ile podmiotów gospodarczych pełni działalność na jego obszarze?
PB: Granica portu morskiego w Świnoujściu obejmuje akwen cieśniny Świna do Basenu Barkowego (w Karsiborze) wraz z akwenami przyległymi oraz redą. Wiele podmiotów gospodarczych pełni działalność na obszarze portu morskiego Świnoujście z różnych gałęzi gospodarczych. Mówimy tutaj o działalności miasta Świnoujście, czyli żegludze miejskiej, terenach portu jachtowego oraz wielu prywatnych przedsiębiorstwach zajmujących się np. przewozami pasażerskimi czy też przeładunkiem towarów.

JD: Nawiązując do granic portu morskiego Świnoujście a dokładniej redy, która z definicji stanowi obszar znajdujący się przed wejściem do portu morskiego, czy jednostki wpływające na jej obszar również muszą uzyskać zgodę Kapitana Portu?
PB: Jednostki wpływające na redę nie potrzebują zgody Kapitanatu Portu. Pozycję kotwiczenia statku na redzie określa Służba Kontroli Ruchu Statków (Vessel Traffic Services) Świnoujście, agent statku dokonuje czynności w urzędzie celnym/ straży granicznej celem odprawienia jednostki. Kapitanat Portu dostaje informację o specyfikacji jednostki wydając zgodę na jej dalsze wejście. Na tereny portu morskiego wpływać mogą jednostki o maksymalnych parametrach 270m długości oraz 50m szerokości.

JD: Czy w przyszłości możliwa będzie obsługa jednostek o większych parametrach niż obecnie?
PB: W przypadku portu morskiego Świnoujście wejście większych jednostek niż obecnie limituje głębokość portu ( na ten moment bez możliwości jego pogłębienia), szerokość toru wodnego oraz wielkość obrotnic. W trakcie rozwoju jest akwen Basenu Atlantyckiego, w celu obsługi jednostek ro-pax. Jeden z podmiotów gospodarczych planuje również przedsięwzięcie umożliwiające przy Nab. Chemików, Hutników i Górników obsługę jednostek o długości 300m oraz szerokości 50m. Pozwoliłoby to wówczas na obsługę znacznie większych statków do przewozu ładunków masowych.

JD: Jakie możliwości rozwoju widzi Pan dla obszaru portu morskiego Świnoujście?
PB: Rozwój portu jest ważny, należy stale zwiększać jego potencjał. Każda inwestycja wzbogacająca jego możliwości będzie służyć następnym pokoleniom, w kolejnych latach. Rynek zapotrzebowania stale się zwiększa, również pod względem ilości obsługiwanych towarów. Dobrze, aby port morski Świnoujście był portem, który w rejonie polski północno-zachodniej będzie mógł obsługiwać coraz większe jednostki, z pewnością podniesie to prestiż Świnoujścia. Pamiętajmy jednak, że ograniczają nas tereny portu morskiego, który przecież się „nie rozciągnie”, tutaj  potrzebne są inwestycje. Natomiast, proszę mieć na uwadze, że Urząd Morski w Szczecinie, a ja jako kapitan portu morskiego, nie mogę ingerować w inwestycję podmiotów gospodarczych, mogę wyłącznie zaopiniować je pod względem bezpieczeństwa. Moim priorytetem jest bezpieczeństwo żeglugi, czyli bezpieczne manewrowanie statków, bezpieczne oznakowanie oraz zapewnienie bezpiecznych głębokości. To wszystko musi być zabezpieczone przez administrację morską z zachowaniem zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego.
Analizując położenie geograficzne, uważam że właściwe byłoby powstanie zewnętrznego terminalu kontenerowego. Myślę, że wtedy moglibyśmy stać się portem klasy światowej.
Dużą inwestycją byłaby również poprawa żeglowności rzeki Odry, co pozwoliłoby zredukować ilość towarów przewożonych transportem drogowym do Świnoujścia. Porównywalnie, jedna barka mogłaby przewieźć towar, który dowożony jest obecnie ok trzydziestoma ciągnikami siodłowymi z naczepą, czyli potocznie zwanymi tirami.
 
Jest to wyłącznie moja prywatna opinia, nie poparta żadnymi ekspertyzami i konsultacjami społecznymi.

JD: Jak obecnie ocenia Pan port morski Świnoujście pod względem konkurencyjności pozostałych portów morskich w rejonie morza Bałtyckiego/Europy?
PB: Ze względu na inne warunki hydro-graficzne, które wpływają na wielkości przeładunkowe, port morski np. Gdańsk z pewnością osiąga większe wielkości przeładunkowe. Jednakże w rejonie polskiego wybrzeża jesteśmy liderem przewozów pasażerskich.
Tak jak wspomniałem, powstanie terminalu kontenerowego z pewnością znacząco zwiększyłoby pozycję portu morskiego Świnoujście na tle pozostałych portów morskich w rejonie morza Bałtyckiego oraz Europy.
Terminal kontenerowy wzmocniłby również gospodarkę, nie tylko krajową, ale również miasta Świnoujście, m. in. zachęcając naszych młodych, wykwalifikowanych świnoujścian do powrotu po studiach i osiedlania się w mieście. Pozwoliłby nam konkurować z portem morskim w Gdańsku, do którego wpływają kontenerowce o długości nawet do 400m.
Oczywiście  decyzja o budowie tak dużej inwestycji jaką jest terminal kontenerowy musi być skonsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami a w szczególności z mieszkańcami dzielnic na prawobrzeżu miasta Świnoujścia.

JD: Bazując na Pana doświadczeniu zawodowym, czy spotkał się Pan również z innymi portami morskimi, które podobnie jak Świnoujście, łączą cechy portu przeładunkowego oraz kurortu uzdrowiskowego?
PB: Oczywiście, dobrym przykładem jest Barcelona, gdzie w niedużej odległości od miasta znajdują się zbiorniki z gazem obsługiwane poprzez transport morski oraz terminal przeładunkowy. Podobnie w Hamburgu gdzie  terminale kontenerowe są po jednej stronie rzeki Elby a po drugiej dzielnice mieszkaniowe/willowe.
Uważam, że należy zachować balans pod względem turystyki i gospodarki. Podmioty gospodarcze pełniące działalność na terenie portu morskiego w Świnoujściu dają przecież miejsca pracy wielu specjalistom z dziedziny gospodarki morskiej i nie tylko.
 
 🤝Dziękujemy za wywiad a Panu kapitanowi życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pełnienia obowiązków p.o. Kapitana Portu Morskiego Świnoujście.

😍Przepiękne zdjęcia nadesłała nam jedna z członkiń Grupy Morskiej, za co bardzo dziękujemy💪
👉Ujęcia doskonale oddają turystyczno-portowy charakter naszego miasta. Dlatego korzystając z okazji chcemy zapowiedzieć publikację wywiadu z kpt. ż.w. Piotrem Bieńkowskim, p.o. Kapitana Portu Świnoujście. Wywiad ukaże się niebawem na naszym profilu Facebook✅
... Zobacz więcejZobacz mniej

Komentuj na Facebooku

Zdjęcie z drugiej strony wyspy 😉

Szkoda,że zatruli Odre

Dziś Święto Młodzieży💥Pytamy Młodych, co by zmienili w Świnoujściu?
👉Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży pragniemy zachęcić Młodych, aby podzielili się w komentarzach spostrzeżeniami na temat przyszłości Świnoujścia💪

✍️Zapraszamy do pisania o tym jakie macie pomysły i marzenia. Co możemy wspólnie zrobić, aby nasze miasto stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla najmłodszych pokoleń✅

👉Przy tej okazji pragniemy dodać, że bardzo się cieszymy, iż nasze Stowarzyszenie jest chętnie wybieranie przez Młodych, jako miejsce do działania i zdobywania doświadczenia w pracy społecznej. Dziękujemy, że jesteście z nami na pokładzie💪😃
... Zobacz więcejZobacz mniej

Dziś Święto Młodzieży💥Pytamy Młodych, co by zmienili w Świnoujściu? 
👉Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży pragniemy zachęcić Młodych, aby podzielili się w komentarzach spostrzeżeniami na temat przyszłości Świnoujścia💪

✍️Zapraszamy do pisania o tym jakie macie pomysły i marzenia. Co możemy wspólnie zrobić, aby nasze miasto stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla najmłodszych pokoleń✅

👉Przy tej okazji pragniemy dodać, że bardzo się cieszymy, iż nasze Stowarzyszenie jest chętnie wybieranie przez Młodych, jako miejsce do działania i zdobywania doświadczenia w pracy społecznej. Dziękujemy, że jesteście z nami na pokładzie💪😃

Komentuj na Facebooku

Moim zdaniem przydałoby się miejsce gdzie młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas, niekoniecznie obok placu zabaw gdzie są małe dzieci. Kiedyś takim miejscem był np. Skatepark. Idąc z duchem czasu może jakieś zawody miejskie w dziedzinie E-Sportu😊 Dla młodych Mam z dziećmi stworzyć miejsce gdzie można by było spędzić wspólnie czas, porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. A co wy myślicie Gosia Joanna Ola Natalia Karolina Oliwia Iwona 🙋‍♀️😁

Co można zmienić w Świnoujściu? Zmienić powinna się młodzież! Coś chcecie, to sobie zróbcie. Jest dom kultury, muszla, są setki ławek, są boiska, są kawiarnie - tylko weźcie się do pracy. Nie czekajcie aż starzy WAM przygotują zajęcie, rozrywkę. A może zajmiecie się sportem... Zbyt wielu z was marzy o karierze a życie jest po prostu banalne i składa się z pracy, obowiązków, snu, a cała reszta to czas znaleźć sobie zajęcie, rozrywkę. Życie jest szare więc kolorów musicie poszukać sami. Więcej inicjatywy, chęci.

Zlikwidować straż miejska.

Zamiast drugiego wybiegu dla psów czy jakiś miejsc do biegania których i tak pod dostatkiem zrobić tor motocross, adv i offroad na wyrobisku po tunelu, zrobić miasteczko rowerowe gdzie młodzież mogła by zdawać na kartę rowerowa bo takie "zacne" miasto a weź zrób dziecku kartę rowerowa??? Gdzie nie ma takiego miejsca..., tor kartingowy, również dla gokartów rowerowych, też by się przydał... (nawet ogólnodostępny dla osób z własnym sprzętem 😉) z znieść ciszę nocna na promenadzie z 22 na chociaż 24 / 1, pomysłów może być dużo ale u nas wszystko pod turystę i pod Niemca..., na Marine zrobić strefę aktywnego odpoczynku leżaki ogólnodostępne, boisko do siatkówki, kort, plac zabaw z prawdziwego zdarzenia...

Darmowy nielimitowany internet ????? 😄😄😄😄😄

Jakoś brak wpisów.... młodym zabrakło wyobraźni??🤔😝😝

Zrobić kładki na każdym wejściu na plażę i molo

Co tygodniowa wakacyjna impreza do białego rana "disco-party" na promenadzie ,muzyka taka jaka lubi teraz młodzież ,tak jak to bylo kiedyś 😆😆😆

Straż wiejska i milicja do 1 wora i do odry

View more comments

Nasze
interpelacje

W sprawie czasu parkowania na parkingu przy Urzędzie Miasta
W imieniu stowarzyszenia Grupa Morska Cała Naprzód zwracamy się o wydłużenie możliwości darmowego parkowania na parkingu przy Urzędzie Miasta na pl. Mickiewicza z obecnie obowiązujących 30 min do 1 godziny. Obecnie obowiązujące 30 min darmowego parkowania niejednokrotnie nie pozwala na spokojne załatwienie interesantom wszystkich spraw w Urzędzie Miasta
czytaj więcej
zgłoś interpelacje
Zapytanie w sprawie stosowania granulatu na boiskach „Orlik”
Dbając o zdrowie mieszkańców postanowiliśmy sprawdzić jak popularny "Orlik" wpływa na ich stan zdrowia.
czytaj więcej
zgłoś interpelacje
Interpelacja w sprawie kursowania promów Bielik
Sukcesem zakończyła się nasza interpelacja w sprawie wznowienia kursów dodatkowego, trzeciego promu typu „Bielik"
czytaj więcej
Prom Bielik Świnoujście
zgłoś interpelacje

Kamera on-line
na świnoujście

zobacz

biuletyn informacyjny
Grupy morskiej

pobierz

Dołącz do
Grupy morskiej

Jesteśmy otwarci na wszystkich bez wyjątku i gwarantujemy możliwości współdziałania na rzecz naszych osiedli i miasta. Działając wspólnie możemy zrobić dużo więcej!

zobacz