Zapytanie w sprawie stosowania granulatu na boiskach „Orlik”

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ) składamy interpelacje/zapytanie * o informację czy stosowany granulat na nawierzchni boisk w Świnoujściu jest bezpieczny dla zdrowia mieszkańców a w szczególności dzieci. W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami medialnymi dotyczącymi użytkowania na terenie kraju nawierzchni boisk „Orlik" — które pokryte są toksycznym granulatem zawierającym metale ciężkie i inne szkodliwe dla zdrowia pierwiastki. Członek Stowarzyszenia Grupa Morska Cala Naprzód Pan Krzysztof Milewski, zauważył że w Naszym Mieście dzida kilka szkółek piłkarskich do których uczęszcza wielu najmłodszych mieszkańców których organizmy, z uwagi na ich rozwój, są szczególnie wrażliwe na wszelkie szkodliwe substancje. Ponadto wielu mieszkańców korzysta z tych boisk jako miejsce relaksu i ruchu na świeżym powietrzu a w sytuacji w której przedmiotowe boiska mogą być toksyczne powiedzenie ,Ruch to zdrowie" nieco traci na swej aktualności. Dlatego też zwracamy się zapytanie o rodzaj zastosowanego e naszym mieście granulatu, czy jest on bezpieczny lub w przeciwnym razie czy zasadne jest ewentualne zlecenie badań które pozwoliły by rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie wpływu na zdrowie nawierzchni boisk „Orlik" w Świnoujściu. Jednak w sytuacji jeśli potwierdzą się informacje medialne wskazane jest zastosowanie granulatu innego niż stosowny obecnie

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na państwa zapytanie złożone w dniu 18 czerwca 2020 r. w sprawie zastosowanego granulatu na boisku „ORLIK"w załączeniu przekazuję kopię atestu higienicznego przedłożonego przez Wykonawcę podczas odbioru końcowego w dniu 11.12.2008 r. kompleksu sportowego „ORLIK" na zastosowany granulat gumowy jako zasyp sztucznej trawy boiska piłkarskiego. Z informacji uzyskanych od zarządcy obiektu w całym okresie użytkowania ( Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana 03.03.2009 r.) boiska nie został zgłoszony jakikolwiek przypadek negatywnych objawów zdrowotnych spowodowanych przebywaniem na boisku w trakcie zajęć sportowych.