Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego na ulicy Barlickiego

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust.4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) składam interpelacje/zapytanie w sprawie przejazdu kolejowego na ulicy Barlickiego. Zwracamy się z prośbą o interwencję władz miasta i zawnioskowanie do PKP o pilny remont przejazdu kolejowego znajdujące się na ul. Barlickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Ludzi Morza. Przejazd ten jest w bardzo złym stanie, niejednokrotnie dochodziło tam do „wywrotek" użytkowników drogi zarówno na rowerach jak i korzystających z innych urządzeń np. hulajnóg. Rodzice z wózkami mają również spore utrudnienia poruszając się na tym przejeździe. Uważamy, że w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego zasadnym jest zainterweniowanie w tej sprawie.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 27 lutego 2020 r. w sprawie interwencji i zawnioskowania do PKP o pilny remont przejazdu kolejowego zlokalizowanego na ulicy Barlickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Ludzi Morza w Świnoujściu prześlę Państwa interpelację do PKP PŁK S.A. celem podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego przejazdu.

Jednocześnie informuję, iż PKP PŁK S.A realizuje inwestycję pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" w ramach której zaplanowano przebudowę układu torowego i układu drogowego między innymi na ulicy Barlickiego. Na przedmiotowe prace wyłoniony został Wykonawca TORPOL. Prace będą realizowane w latach 2020-2021.

Uzupełnienie odpowiedzi


W uzupełnieniu Państwa interpelacji złożonej w dniu 27 lutego 2020 r. w sprawie interwencji i zawnioskowania do PKP o pilny remont przejazdu kolejowego zlokalizowanego na ulicy Barlickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Ludzi Morza w Świnoujściu, w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Szczecinie - pismo nr IZDK4-5003-54/20 z dnia 06.07.2020 r. dotyczącą naprawy przedmiotowego przejazdu.