Interpelacja w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej o budowie tunelu oraz stworzenia mobilnego oddziału Centrum Informacji Turystycznej przy przeprawie promowej Karsibór

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) składamy interpelacje w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej o budowie tunelu oraz stworzenia mobilnego oddziału Centrum Informacji Turystycznej przy przeprawie promowej Karsibór.

Turyści przyjeżdżający do Świnoujścia w okresie wakacyjnym napotykają na duże niedogodności w postaci kolejek na przeprawę promową, których nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować do czasu ukończenia tunelu pod świną.

W związku z tym wiceprezes Stowarzyszenia Grupa Morska - Cała Naprzód Krystian Kośmider zaproponował by:

  1. Przy dojeździe do przeprawy promowej Karsibór ustawić tablicę, której treść będzie przepraszać za zaistniałe niedogodności i informować o trwającej budowie tunelu i dacie jego ukończenia.
  2. Stworzyć „Mobilne Centrum Informacji Turystycznej" czyli w praktyce zatrudnić młodych ludzi na czas od 1 lipca do 31 sierpnia, którzy będą informować turystów oczekujących w kolejce na prom Karsibór o szacunkowym czasie oczekiwania, atrakcjach Świnoujścia, możliwości pozostawienia samochodu przy przeprawie Warszów i przeprawienia się pieszo itp. Ponadto pracownicy mogą rozdawać materiały promocyjne w postaci ulotek, map, biuletynów i innych.
Uważamy, że rozwiązania te pozwolą stosunkowo niewielkim kosztem załagodzić nastroje oczekujących w kolejce turystów. Co więcej umożliwi to miejskim jednostkom informowanie o ofercie kulturalno-rozrywkowej Miasta oraz o wszelkich atrakcjach jakie są dostępne. Tablica informacyjna o budowie tunelu poinformuje odwiedzających nasze miasto, że ta niezwykle ważna inwestycja jest w trakcie realizacji, a także, że przy okazji kolejnych odwiedzin Świnoujścia dodatkową atrakcją będzie przejazd tunelem.

Treść odpowiedzi

Odpowiadając na interpelację z dnia 22 czerwca 2020 r. (data wpływu do Prezydenta Miasta: 24 czerwca 2020 r.) dotyczącą ustawienia tablicy informacyjnej o budowie tunelu oraz stworzenia mobilnego oddziału Centrum Informacji Turystycznej przy przeprawie promowej Karsibór informuję, że obecnie na terenie budowy tunelu stoją dwie tablice informacyjno-promocyjne związane z faktem dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

  • na stronie wyspy Wolin - przy skrzyżowaniu z ul. Ludzi Morza wjeżdżając do Miasta,
  • na stronie wyspy Uznam - przy ul. Karsiborskiej, na wysokości planowanego placu manewrowego.
Wygląd tablic - wymiary oraz informacje są zgodne z wytycznymi programowymi.

Zdając sobie sprawę, że może być to niewystarczająca informacja dla mieszkańców i turystów, Miasto wystąpiło do Wykonawcy tunelu o wykonanie dwóch dodatkowych tablic, bardziej widocznych i atrakcyjnych graficznie, przedstawiających m.in. wizualizację tunelu. Mają one stanowić wizytówkę Wykonawcy zadania oraz Miasta jako inwestora. Umiejscowienie tablic, jak i grafika jest w trakcie ustalania.

Stworzenie „Mobilnego Centrum Informacji Turystycznej", jest ciekawym pomysłem, jednak w budżecie Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu na rok 2020 nie zostały zaplanowane środki na ten cel.