Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym ul. Chrobrego

Treść interpelacji

Członek stowarzyszenia Krzysztof Milewski zwrócił uwagę, że brak jest wyznaczonego przejścia łączącego dwie części Parku Zdrojowego nieopodal skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Nowo otwarta zrewitalizowana część Zachodnia Parku Zdrojowego zachęca do spacerów zarówno mieszkańców jak i gości Naszego miasta. Obie części parku rozdzielone są ul Bolesława Chrobrego stanowiącą dojazd do dzielnicy Nadmorskiej połączone są wyniesionym placem u zbiegu alejek parkowych, jednak zasadnym wydaje się wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza gdzie również zbiegają się alejki części Wschodniej i Zachodniej parku rozdzielone ul. Chrobrego. Ten rejon jest uczęszczany przez pieszych z uwagi na cotygodniowe organizowanie Parkrunu, którego start i meta wyznaczone są w tym rejonie oraz przez pacjentów pobliskiej przychodni nie wspominając o całej rzeszy mieszkańców oraz gości podziwiających ten piękny zakątek Naszego Miasta.. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie wyniesionego przejścia dla pieszych jednak do tego czasu należałoby wymalować „zebrę” na asfalcip i utwardzić odcinek pasa zieleni by obie części parku były połączone w sposób bezpieczny dla korzystających z jego uroków.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację jw., która wpłynęła w dniu 18.10.2021 r., uprzejmie informuję, że decyzja co do wyznaczenia na ul. Chrobrego we wnioskowanym miejscu przejścia zapadła podczas odbioru prac związanych z rewitalizacją Parku Zdrojowego i jest przewidziana do realizacji na wiosnę 2022. Obecnie opracowywany jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Bolesława Chrobrego w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych łączącego dwie części Parku Zdrojowego nieopodal skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.