Problemy zgłaszane przez mieszkańców

Treść interpelacji

W imieniu mieszkańców zgłaszających trapiące ich tematy zwracamy się z następującymi sprawami:

  • Dostajemy informację o zbyt małej ilości śmietników zainstalowanych na ulicach naszego miasta w szczególności śródmieściu ul. Staszica, Kościuszki, Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja i wiele innych czy planowany jest montaż dodatkowych śmietników co z pewnością wpłynie na estetykę Naszego Miasta.
  • Zwracamy się o cykliczne informowanie w mediach lokalnych lub na stronie Urzędu Miasta o zasadach oddawanie odpadów do PSZOK i jakie uprawnienia przysługują mieszkańcom w tym zakresie.
  • Zwracamy się o informację w jakim terminie planowany jest remont ul. Komandorskiej z zaznaczeniem, że istniejące tam kamienne krawężniki winny być przeznaczone do zachowania.
  • Zwracamy się o rozpatrzenie możliwości instalacji dodatkowego oświetlenia lub w inny sposób wyeksponowania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Lechicką, na którym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z uwagi na duże natężenie ruchu na ul. Grunwaldzkiej.

Treść odpowiedzi