Przebudowa s3

Projektowana inwestycja przebudowy drogi S3 jest dla mieszkańców naszego miasta jednym z najważniejszych przedsięwzięć, które determinować będzie jakość bieżącego życia. Oddanie ww. drogi do użytku z pewnością podniesie komfort podróżowania zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz kierowców zawodowych. Równie ważny jest jednak etap prac budowlanych, ponieważ wiąże się z czasowymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu.

Zachęcamy do zapoznania się z mapkami poglądowymi projektowanej przebudowy, które znajdują się poniżej.